انواع تکنولوژی روکش تایر:  در صنعت روکش تایر جهان متناسب با میزان سرمایه گذاری ، فرهنگ مصرفی جامعه ، شرایط مصرف تایر، وضعیت جاده ها و نوع منجید های قابل روکش ، تکنیک های متفاوتی برای روکش تایرهای مستعمل به کار گرفته شده و به طور کلی دو تکنولوژی گرم و سرد در صنعت روکش ، شناخته شده اند .

 انواع تکنولوژی روکش تایر

در حال حاضر برای تولید تایر روکش از هر دو نوع تکنولوژی بهره می گیرند . که به ترتیب کار در هر دو روش زیر می باشد :
بازرسی منجید :

اولین کاری که انجام می گیرد ، منجید های قابل روکش و غیر قابل روکش مطابق روش و دستورالعمل های تعیین شده جدا و از هم تفکیک می گردند .
بافینگ :

در این مرحله ترد (Tread ) سوخته از روی منجید ، تراش داده می شود تا سطح منجید آمادگی پذیرش ترد جدید را داشته باشد . با توجه به نحوه ترد گذاری ( سرد یا گرم ) نوع تراش منجید ها متفاوت می باشد .
باف دستی و تعمیرات تایر :

در این واحد کلیه قسمتها ئیکه بصورت بریدگی و نخ زدگی پس از تراش روی منجید باقی مانده ، توسط ابزار مخصوص پاک سازی و در صورت لزوم در مناطقی که روی منجید دچار ضعف یا سوراخ شده کار تعمیراتی و مقاوم سازی بوسیله وصله انجام می گیرد .
سمنت زنی :

در این مرحله پس از اتمام کار تراش سطح منجید و پاک سازی آن ، جهت جلو گیری از اکسید شدن سطح منجید با یک لایه فیلم نازک که اصطلاحاً به آن چسب می گوئیم ؛ آغشته می شود . این کار توسط اسپری انجام می گردد .
پر کن :

در این واحد کلیه حفره های ایجاد شده روی سطح منجید که در واحد باف دستی ایجاد شده و کلیه نواحی نخ زده توسط مواد خاصی (کوشین) پوشش داده شده و یک سطح تقریباً یکنواخت جهت ترد گذاری آماده می نمائیم . در ضمن در این مرحله منجیدها مجدداً توسط پرسنل با تجربه مورد بازرسی قرار گرفته تا قبل از ترد گذاری در صورت وجود مشکل تایر اصلاح گردد .
ساخت :

از این مرحله به بعد پروسه کاری روکش گرم و سرد با یکدیگر متفاوت می باشد که به شرح زیر توضیح داده می گردد :
روکش گرم :

در این واحد منجید ها روی رینگ و دستگاه اکسترودر قرا گرفته و پس از تیوپلس شدن به روش Orbe Tread سطح منجید بصورت اتوماتیک ترد گذاری می گردد . که برای ساخت هر سایز تایر برنامه مخصوص آن سایز استفاده میگردد .

روکش سرد :

در این واحد پس از تراش سطح منجید و مشخص شدن محیط منجید ، با توجه به در خواست واحد فروش ، ترد مورد نظر که قبلاَ پخت شده و بصورت رول آماده شده برش خورده و پشت آن کوشین کشیده می شود . پس ار آماده شدن منجید برای ساخت ، روی دستگاه بیلدر گذاشته شده و ترد بصورت دستی توسط پرسنل مجرب صورت یکنواخت روی آن کشیده می شود .

پخت روکش گرم :

در این واحد تایر هائی که به روش گرم ساخته شده اند داخل پرس قرار گرفته و طی مدت زمان در نظر گرفته شده ، پخت می گردد . در این مرحله نیز با توجه سفارش واحد فروش ، در مورد طرح ترد ، قالب مورد نظر داخل پرس نصب می گردد .

پخت روکش سرد :

در این واحد تایرها ئی که به روش سرد ساخته شده اند ، ابتدا تیوپ گذاری می شود و سپس اینولپ گذاری شده . پس از آن با توجه به سایز تایر ، رینگ گذاری می گردند . پس از اتمام پروسه و تست عدم نشتی تیوپ و اینولپ ، تایرها داخل اتوکلاو قرار گرفته و عملیات پخت طی زمان مشخصی انجام می گیرد . لازم به ذکر است که در واحد روکش سرد طی هر سیکل ، تعداد ۲۲ تایر داخل اتوکلاو پخت می گردد و مجتمع صنعتی کن تایر با در اختیار داشتن ۲ دستگاه اتوکلاو فابلیت تولید روزانه ۸۸ حلقه تایر به روش سرد را دارا می باشد .

بازرسی و کنترل نهائی :

پس از اتمام کار پخت ، در هر دو واحد روکش گرم و سرد ، تایرهای تولید شده مجدداً توسط واحد کنترل ، بازرسی شده و پس از تائید نهائی اقدام به تریم کاری و تحویل به انبار محصول می گردد .

دکتر خودرو (بازرگانی مشک فام) متشکل از مجموعه فروشگاه های تعویض لاستیک با سابقه میباشد و در هر نقطه ای که شما بخواهید برای هر مدل اتومبیل داخلی و خارجی برای خرید لاستیک و نصب انواع لاستیک ميشلن  ،  فالکن ، بارز  و  .... در خدمت شماست . این نمایندگی با حضور به موقع و تعویض لاستیک درمحل باعث صرفه جویی دروقت و هزینه شما می شود.