فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
تلفن دفتر : 33497159 021 - 09122001244
×
بخش مقایسه

روش پنچرگیری تایر بدون تیوب

۱۳۹۶/۷/۴


روش پنچرگیری تایر بدون تیوب

روش استفاده از آچار چرخ (دستی و پنوماتیکی)


ابزاری که برای بازکردن و یا بستن چرخ استفاده می شود با نام آچار چرخ شناخته می شود.


می توان از آچارهای پنوماتیکی (بادی )برای باز کردن پیچ یا مهرة چرخ استفاده کرد. توجه کنید در صورت استفاده از آچار پنوماتیکی، تعیین جهت راست گرد یا چپ گرد و تنظیم میزان گشتاور هرز شدن، اهمیت فراوانی دارد.
شرکت های خودروساز توصیه می کنند که طی یک دوره 8 الی 10 هزار کیلومتر، محل تایرها روی خودرو جابه جا شوند.


دستگاه بالانس چرخ (استاتیکی و دینامیکی)

در صورت عدم دسترسی به دستگاه بالانس درجا، می توان پس از باز کردن چرخ از روی خودرو، آن را از نظر وزنی بررسی و بالانس کرد. دو نوع دستگاه برای این کار وجود دارد.

برای انجام برخی تعمیرات روی چرخ (تعویض رینگ  پنچرگیری  ...) لازم است تاير از روی رينگ باز شود.

مراحل استفاده از دستگاه لاستیک در آر پنوماتیکی

بررسی رینگ

پس از باز کردن تاير از روی رینگ، می توان رینگ را بررسي كرد.

لازم است رینگ از نظر شکستگی، ترک خورگی و تغییرشکل ظاهری، مورد بررسی قرار گیرد. در صورت وجود هر کدام از این موارد، رینگ باید تعویض شود.