قوانین و مقررات

به عنوان یک سایت ایرانی از تمامی قوانین جمهوری اسلامی تبعیت میکند.

مشخصات و ویژگی های، کالاها و خدمات عرضه شده
محصولات سایت ار معتبرترین برندهای ساخت ایران و بهترین برندهای وارداتی تهیه و تامین میشود

مواردی که هنگام خرید در نظر بگیرید

محصولات با پیک سایت و یا بوسیله وسایط نقیله ویژه سایت ارسال میشوند

خدمات رسانان با کارت پرسنلی، و یونیفرم شرکت برای انجام کار در محل مورد نظر شما حاضر خواهند شد
فاکتور خدمات و محصولات ارائه میشود
برای، فاکتور رسمی، حتما باید درخواست ثبت گردد