نویسنده: مدیریت

دسته بندی ها: لاستیک

لاستیک خودرو را تعویض کنیم یا تعمیر؟: اگر لاستیک خودرو به درستی کار نکند، رانندگان نمی توانند ماشین خود را به خوبی کنترل کنند و به راحتی تصادف می کنند. با این وجود، صرف نظر از نقش مهمی که لاستیک ها برای سلامتی و امنیت ما ایفا می کنند، تعویض لاستیک هزینه بر و گران است.