وبلاگ

دسته بندی ها: لاستیک

ایوب میرشاهی با بیان آخرین اقدامات صورت گرفته برای کامیون داران استان اظهار کرد: آموزش، معاینات سلامت شغلی، تامین بیمه تکمیلی، پرداخت کرایه معوق، تعیین نرخ حمل براساس تن کیلومتر، توزیع لاستیک