دسته: لاستیک و تایر

دسته بندی ها: لاستیک و تایر

چرخ ها یکی از مهم ترین قسمت های خودرو هستند که تأثیر بسیار زیادی در عملکرد سیستم فرمان،تعلیق و ترمز دارند. عدم توجه به انتخاب مناسب تایر، تنظیم فشار باد تایر و تعمیرات آن، همواره باعث کاهش ایمنی و آسایش سرنشینان خودرو خواهد شد.

دسته بندی ها: خدمات ماشین, لاستیک و تایر

بهترین برندهای لاستیک و تایر: در دنیای امروز خودرو اهمیت زیادی  دارد و همه ما برای خودرو  هایمان اهمیت زیادی قائل هستیم و  برای این که بتوانیم  براحتی رانندگی کنیم بایدلاستیک های خوبی در اختیار  داشته باشیم . 

دسته بندی ها: لاستیک و تایر

آج لاستیک به عنوان رابط بین سطح جاده و لاستیکٰ با ترکیبی از لاستیک های طبیعی و مصنوعی به عنوان لایه خارجی وظیفه محافظت از بدنه لاستیک را در برابر سایش و صدمات اتمالی بر عهده دارد.به منظور بررسی اثر آج و ابعاد آن بر پدیده هیدروپلینیگٰتعداد بیست مدل شبیه سازی شد.