دسته: ماشین

دسته بندی ها: ماشین
فورد رنجر 2023: جزئیات آفرود، یدک کشی، وزنه ها برای نسل بعدی تایید شد. جزئیات - از جمله فناوری خارج از جاده و قابلیت‌های محموله - برای نسل بعدی فورد رنجر 2023 فاش شده [...]